Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

Fragmenty aktu erekcyjnego:
„Działo się to w rzymskokatolickiej parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Brzuchowicach, w niedzielę, 18 czerwca 2017 roku, w uroczystość Bożego Ciała. W tym czasie namiestnikiem Chrystusa na Stolicy Apostolskiej był papież Franciszek, ordynariuszem lwowskiej archidiecezji abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski obrządku łacińskiego, biskupem pomocniczym – bp Leon Mały a biskupem-nominatem o. Edward Kawa OFM Conv.
(…)
W uroczystości wzięli udział abp Mieczysław Mokrzycki – metropolicka lwowski, ks. Józef Lasak SAC – wice-generał Księży Pallotynów, ks. Zenon Hanas SAC – prowincjał Księży Pallotynów, ks. Jan Nikiel – dziekan dekanatu lwowskiego, przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego i Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego, księża, siostry, przedstawiciele lokalnej władzy, liczni goście, m.in. z Polski, a także miejscowa wspólnota parafialna z proboszczem ks. Piotrem Worwą SAC i wikariuszem ks. Eugeniuszem Cymbalukiem SAC.
Kamień węgielny został przywieziony z Lisieux (Francja)
Projekt świątyni wykonał architekt Andrzej Pawlisz.
Generalnym wykonawcą budowy było Prywatne Przedsiębiorstwo „Olerom”, z dyrektorem Jarosławem Proc’ na czele, za budowlane prace odpowiadał Mykoła Kołyba.
(…) Ten akt z podpisami niżej wspomnianych osób wkładamy do kapsuły wraz z kamieniem węgielnym, pamiętając o przyszłych pokoleniach…

Foto: Paweł Worwa Filmowi.net

« 2 z 10 »