Ogłoszenia duszpasterskie. XXX Niedziela zwykła

Dziękujemy wszystkim, którzy nie tylko sami wzięli udział w peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii, i jeszcze przyprowadzili innych. Dziękujemy za ofiary złożone na zakup kwiatów. Dziękujemy też za wszystkie ofiary złożone podczas nawiedzenia. Dziękujemy ks. Stanisławowi Firutowi SAC za poprowadzenie tego ważnego wydarzenia.

  1. W środę 1 listopada – obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych.

W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św.

Msza św.

– w naszej kaplicy o godz. 8.00 i 18.00

– na cmentarzu Łyczakowskim – o godz. 13.00.

W czwartek – 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

W naszej kaplicy będzie Msza św. o godz. 8.00 i na cmentarzu o godz. 16.00.

Zapraszamy wszystkich szczególnie do udziału w tej Mszy św. na cmentarzu, po której będzie procesja i modlitwa w intencji naszych zmarłych.

Msza św. na cmentarzu Janowskim – o godz. 13.00

W piątek – Msza św. wspólna za zmarłych polecanych w intencjach listopadowych.

W sobotę (4.11) – Msza św. na cmentarzu Hołoskiwskim (Zbyranka), który również znajduje się na terytorium naszej parafii. Zostanie ona odprawiona o godz. 13.00.

W naszej kaplicy Msza św. o godz. 9.00 – jest to I sobota miesiąca i Msza św. w intencji członków Żywego Różańca naszej parafii i ich rodzin.

  1. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następującym po niej wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominamy o obowiązku uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Prosimy też o zainteresowanie się grobami opuszczonymi.
  2. Odpusty za zmarłych:

Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny.

Odpust zupełny możemy uzyskać w tych dniach za nawiedzenie cmentarza i spełnienie pozostałych warunków, którymi są: stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne, abyśmy skorzystali z sakramentu pokuty tego dnia, ważne jest jednak, abyśmy pozostawali w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, modlitwa w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz, Zdrowaś Mario…).

  1. Wypominki

Przez cały listopad będziemy się również wspólnotowo modlić za naszych zmarłych polecanych w naszych intencjach pisanych na kartkach. Każdego dnia listopada w tych intencjach jest odprawianych w Polsce 24 Mszy św., a w naszej kaplicy w każdy piątek listopada o godz. 18.00.

Intencja Żywego Różańca na najbliższy miesiąc – modlimy się w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.