Podziękowanie za posługę ks. Eugeniusza

W niedzielę, 7.06.2020 podczas uroczystej Mszy św. dziękowaliśmy ks. Eugeniuszowi za osiem lat posługi w naszej parafii. Ks. Eugeniusz Cymbaluk SAC był z nami od początku istnienia parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wspólnie budowaliśmy nową parafialną wspólnotę i z czasem nowy kościół. Za te wszystkie lata składamy Bogu dziękczynienie i wyrażamy serdeczną wdzięczność ks. Eugeniuszowi, który 21 czerwca rozpoczyna posługę w Odessie. Będzie tam proboszczem parafii św. Klemensa i przełożonym tamtejszej pallotyńskiej wspólnoty. Niech Pan Bóg błogosławi mu w tej nowej posłudze a święta Tereska wyprasza deszcze róż łask Jezusowych.