Ogłoszenia duszpasterskie ІII Niedziela Wielkiego Postu

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                 04 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania.
  1. Przypominamy, że Droga Krzyżowa – w każdy piątek po Mszy św. o godz.18.00.

Gorzkie Żale – po Mszy św. w niedzielę.

  1. W tym tygodniu, w piątek, rozpoczną się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii.

Rekolekcje będą trwały trzy dni: piątek i sobota o godz. 18.00 i niedziela o godz. 11.00.

Będzie je prowadził ks. Stanisław Firut, pallotyn, dyrektor sekretariatu fatimskiego na Ukrainie.

W sobotę pół godziny przed Mszą św. oraz możliwość spowiedzi u ojca rekolekcjonisty.

Módlmy się o dobre owoce tych rekolekcji, o naszą otwartość na Boże Słowo, aby nasza wiara została ożywiona.

  1. Dzisiaj I niedziela miesiąca i wymiana tajemnic różańcowych. Intencja na marzec:

                         W intencji parafii, o ducha pokuty i nawrócenia