Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                    25 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Taką wielką pomocą są nabożeństwa Drogi Krzyżowej – w każdy piątek po Mszy św. oraz nabożeństwo Gorzkich Żali – w niedzielę po Mszy św. Za udział w nich każdy może otrzymać odpust zupełny. Niech one także pomogą nam na nowo uświadomić sobie, jak bardzo Bóg pokochał każdego z nas, jak bardzo musiał cierpieć, aby nas zbawić.
  2. W pracy nad sobą i dobrym przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych będą nam pomagać wielkopostne rekolekcje parafialne, które w naszej parafii będą w dniach 9-11 marca (za dwa tygodnie).

Będą trwały tylko trzy dni – piątek i sobota o godz. 18.00 oraz w niedzielę o godz. 11.00.

  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy św. Godzina Święta.

Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy. Możliwość spowiedzi przed Mszą św.

W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści.

W następną niedzielę wymiana tajemnic różańcowych.

4. Módlmy się dzisiaj szczególnie w intencji wiernych i duszpasterzy parafii św. Jana Pawła II w Nowym Targu, gdzie ks. Piotr dzisiaj głosi kazania i zbiera ofiary na budowę naszego kościoła. Niech Pan Bóg wynagradza wszystkim dobroczyńcom a Matka Boża ma w swojej opiece.